IMAGINE ANTET

  • poza1
  • poza2
  • poza3
  • poza4

Instructiuni PSI pentru fabrici de cherestea


*      Înainte de a se introduce buştenii în hala de fabricaţie, vor fi examinaţi atent sau trecuţi prin detectoare de  metal pentru a depista şi îndepărta eventualele corpuri metalice, a pietrişului şi nisipului.
*      Scurgeri de uleiuri amestecate cu praf sau rumeguş se vor înlătura după fiecare schimb de lucru.
*      Instalaţiile de transport al rumeguşului (transportoare cu bandă sau cu racleţi, transportoare pneumatice), trebuie să funcţioneze permanent pentru a evita aglomerările de deşeuri. În caz de nefuncţionare  a instalaţiilor de transport, se vor lua măsuri  pentru evacuarea manuală a rumeguşului.
*      Săptămânal, se va curăţa praful depus pe utilaje, instalaţii, pereţi, grinzi, fermele construcţiei  halei de fabricare a cherestelei, inclusiv  a subsolului.
*      Halele  de gatere a căror construcţie este din lemn, o dată la doi ani  se vor ignifuga.
*      Ungerea lagărelor  utilajelor se va face pe baza unui grafic stabilit conform cărţii tehnice a utilajelor.
*      Se interzic aglomerările  şi stocurile  în hale, a materialului lemnos peste cantităţile normale şi necesare desfăşurării procesului tehnologic.
*      Deşeurile rezultate din fabricaţie (calote, şipci etc.)  vor fi  evacuate în mod permanent.
*      Transportul materialelor lemnoase: buşteni, cherestea, şipci, rumeguş la şi de la hala de gatere se va face cu grijă, evitându-se împrăştierea de resturi de prelucrare  şi rumeguş în hală sau pe căile de circulaţie.
*      În şopronul de sortare a cherestelei se vor evita aglomerările de material lemnos, peste cantităţile necesare desfăşurării procesului de producţie. Coaja rezultată în şopronul de  sortare  a cherestelei se  va evacua zilnic.
*      Se interzice accesul  în şopronul de sortare (pentru preluarea pachetelor de cherestea şi transport în depozit) a mijloacelor de transport cu ardere internă, care prezintă scurgeri de carburanţi, cu tobe de eşapament defecte, sau cu orice alte defecte ce ar putea provoca incendii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu