IMAGINE ANTET

  • poza1
  • poza2
  • poza3
  • poza4

Instructiuni PSI pentru scoli, grădiniţe, creşe


*      Se va asigura o bună întreţinere a căilor de acces şi evacuare (culoare, case de scări, uşi etc.) interzicându-se blocarea sau reducerea lăţimii acestora.

*      Periodic, se vor efectua exerciţii de evacuare cu elevii din şcoli şi cu copii din grădiniţe, în vederea prevenirii panicii, a reducerii timpului de evacuare etc..

*      Se interzice exploatarea cu defecţiuni sau improvizaţii a instalaţiilor electrice şi de încălzire, precum şi  intervenţia unor persoane neautorizate la aceste instalaţii.

*      Personalul de serviciu al şcolii  va fi instruit pentru aprinderea, supravegherea şi stingerea focului în sobe.

*      În  încăperile laboratoarelor se vor asigura condiţii corespunzătoare de păstrare şi utilizare a lichidelor inflamabile sau a altor substanţe periculoase. Lucrările de laborator se vor efectua numai după efectuarea instructajului de P.S.I. şi sub stricta supraveghere a profesorului de specialitate.

*      Se va urmări respectarea normelor şi regulilor de depozitare a bunurilor materiale interzicându-se păstrarea materialelor combustibile sub casele de scări, în podurile clădirilor etc..

*      Lucrările cu foc deschis se vor executa cu respectarea strictă a normelor, numai în afara orelor de program cu elevii.

*      La creşe şi grădiniţe se vor stabili din timp măsuri speciale de evacuare a copiilor în caz de pericol (pregătirea unor mijloace adecvate de evacuare, instruirea personalului, amenajarea căilor de evacuare etc.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu