IMAGINE ANTET

  • poza1
  • poza2
  • poza3
  • poza4

Instructiuni proprii SSM pentru cabinet medical medicina de familie


*      Desfasurarea activitatii de medicina de familie se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii.
*      Depozitarea instrumentarului medical si a materialelor in dulapuri, pe rafturi se va face in asa fel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisa pentru mobilierul respectiv.
*      Substantele inflamabile si dezinfectante vor fi depozitate in spatii special amenajate, asigurandu-se aerisirea acestor spatii, precum si etanseitatea recipientelor.
*      Se interzice ocuparea cailor de acces in cabinetul medical, cu orice fel de materiale.
*      Cabinetul medical trebuie sa aplice planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala , in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind managementul deseurilor periculoase.
*      Este obligatorie purtarea corecta a echipamentului individual de protectie (EIP) si de lucru (EIL) din dotare , corespunzator activitatii desfasurate.Mansetele vor fi bine stranse iar hainele se vor purta încheiate.
*      Lucratorul care deserveste aparatura medicala actionata electric va verifica înaintea începerii lucrului:
·        integritatea sistemului de închidere a carcaselor de protectie (usi , capace, aparatori etc.);
·        modul de dispunere a cablului flexibil de alimentare, precum si integritatea învelisului exterior;
·        continuitatea legaturii la centura de împamântare.
*      Orice element de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca accidente.
*      La amplasarea mobilierului si a utilajelor se va asigura ca spatiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie a persoanelor.
*      . Echipamentele si instalatiile vor avea ecrane de protectie, aparatori, carcase, etc., care sa impiedice accesul   personalului salariat sau altor persoane la elementele periculoase ale acestora, precum si protectiile electrice corespunzatoare.
*      Verificarea instalatiilor de alarmare, sesizare, iluminat de siguranta, a celor de evacuare, decantare si filtrare a deseurilor sau substantelor rezultate din activitatea societatii se vor efectua periodic, luandu-se masuri pentru mentinerea lor in stare de functionare optima.
*      Iluminatul de siguranta de evacuare este obligatoriu in spatiile de evacuare a persoanelor in caz de necesitate. Acesta va asigura o iluminare de eel putin 0,3 [lx] la nivelul pardoselii.
*      (l)Toate activitatile cu caracter tehnic desfasurate pe teritoriul unitatii se vor putea desfasura numai dupa instiintarea conducerii cabinetului medical. Conducerea cabinetului medical va lua masuri de securitate a muncii, impreuna cu serviciul de prevenire si protectie, ca persoanele care executa aceste activitati sa cunoasca si sa respecte prevederile normelor de securitate a muncii specifice activitatilor tehnice desfasurate.
(2)  Masurile de securitate a muncii trebuie sa contina reguli specifice pentru fiecare faza a utilizarii echipamentului tehnic (montare, punere in functiune, probe experimentale, exploatare, reglare, verificare, defectari previzibile, intretinere, demontare, reparare,etc), care poate prezenta riscuri de accidentare si/sau imbolnavire profesionala.
(3)   Pe perioada efectuarii reparatiilor, curatirilor, reglarilor etc. a aparaturii medicale din dotare se vor utiliza indicatoare de securitate atat pentru interzicerea cuplarii la surse de energie cat si pentru interzicerea punerii in functiune a echipamentelor tehnice la care s-a intervenit (ex: tablita avertizoare cu inscriptia „ATENTIE ! SE LUCREAZA PE LINII ! NU CUPLATI !).
*      Transportul, manipularea si depozitarea materialelor se vor efectua sub supravegherea unei persoane desemnate si instruite in acest scop, in vederea prevenirii accidentelor.
*      In interiorul cabinetului medical, materiile si materialele vor fi transportate cu respectarea normelor specifice de protectie a muncii pentru manipularea si depozitarea materialelor.
*      Iarna, caile de acces vor fi deszapezite si acoperite cu materiale antiderapante.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu